Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία επιλογής εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βαλκανική Ιστορία: Πολιτικός Εκσυγχρονισμός στην Ύστερη Οθωμανική Περίοδο (19ος -20ος αι.)»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Διαδικασία επιλογής - εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βαλκανική Ιστορία: Πολιτικός Εκσυγχρονισμός στην Ύστερη Οθωμανική Περίοδο (19ος -20ος αι.)».

Η θέση προκηρύχτηκε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Δημήτριου Σταματόπουλου, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 868/27-8-2012 τ. Γ'.

Με το αρίθμ. 10/3-9-2012 διαβιβαστικό στάλθηκε στον ημερήσιο τύπο και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την θέση ήταν για το διάστημα από 5/9/2012 έως 19/10/2012.

ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 5/21-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (19Ος - 20ος αι.)»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 446/11-4-2012 τ. Γ'

«Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

2.

Θεοδόσιος Καρβουναράκης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 121/18-2-2009 τ. Γ' «Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικόΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

3.

Βασίλειος Γούναρης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

ΦΕΚ 236 /30-3-2009 τ. Γ'

«Ιστορία των Νεότερων Χρόνων» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

4.

Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

ΦΕΚ 1123/23-11-2010 τ. Γ' «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

5.

Molly Green, Καθηγήτρια Παν/μίου Princeton U.S.A.

«Ιστορία και Ελληνικές Σπουδές» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

6.

Βασίλειος Μακρίδης, Καθηγητής του Παν/μίου Ερφούρτης, Germany

Ειδικός στα ιδεολογικά ρεύματα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού κατά την περίοδο της ύστερης οθωμανοκρατίας, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

7.

John A. Mazis, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας του Hamline University Saint Paul mn, U.S.A.

Ζητήματα ρωσικής ιστορίας, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικόΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Κων/νος Χατζόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.

ΦΕΚ 94/30-4-2002 τ. ΝΠΔΔ

«Ιστορία του Νέου Ελληνισμού» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

2.

Ιωάννης Μουρέλος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

ΦΕΚ 929/15-11-2007 τ. Γ΄ «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

3.

Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης

ΦΕΚ 182/4-8-2004 τ. ΝΠΔΔ «Σύγχρονη Ιστορία» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

4.

Στέφανος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου

ΦΕΚ 122/8-7-1998 τ. ΝΠΔΔ «Νεώτερη Ελληνική Ιστορία» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

5.

Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

ΦΕΚ 215/4-12-1997 τ. ΝΠΔΔ «Ιστορία των Νεότερων Χρόνων» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

6.

Όλγα - Αναστασία Κατσιαρδή - Hering, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

ΦΕΚ 103/13-5-2003 τ. ΝΠΔΔ «Ιστορία Νέου Ελληνισμού από το 1453 έως την ελληνική επανάσταση» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

7.

Mark Mazower, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας του Παν/μίου Columbia, New York

Ειδικός με την ιστορία της Ελλάδας στον 20ο αιώνα και την ιστορία των Οθωμανικών Βαλκανίων, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό


 

 

Με την αρίθμ. πρωτ. 559/23-1-2013 επιστολή της η Καθηγήτρια κ. Έφη Αβδελά δεν απεδέχθη τον ορισμό της ως αναπληρωματικό μέλος στην επταμελή επιτροπή εξέλιξης της θέσης.

 

 

Με την αρίθμ. 576/28-1-2013  πρόσκληση ορίστηκε ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την 31/1/2013 με θέμα: «Επιλογή Προέδρου της Επταμελούς και ορισμός αξιολογητών». Στην συνεδρίαση αυτή (ομόφωνα) ορίστηκε ως πρόεδρος η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Ειρήνη Λαγάνη και ορίστηκαν αξιολογητές ως εξής:

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασίλειος Μακρίδης, Καθηγητής του Παν/μίου Ερφούρτης,

 John A. Mazis, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Hamline University, Saint Paul mn, U.S.A.,

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια

2. Thomas Gallant, Καθηγητής στο University of California, San Diego

 

 

Με την αρίθμ. 614/13-2-2013 επιστολή της Προέδρου της Επταμελούς Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ειρήνη Λαγάνη απεστάλη το υλικό που κατέθεσε ο υποψήφιος στους αξιολογητές και στα μέλη της επταμελούς.

Με την αρίθμ. 614/13-2-2013 επιστολή της Προέδρου της Επταμελούς Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ειρήνη Λαγάνη απεστάλη το υλικό που κατέθεσε ο υποψήφιος στους αξιολογητές και στα μέλη της επταμελούς.

Κατατέθηκαν οι εξής αξιολογήσεις:

·         Αρ. Πρωτ. 630/18-2-2013 των κ. Βασίλειος Μακρίδης, Καθηγητή του Παν/μίου Ερφούρτης,  &  John A. Mazis, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του Hamline University, Saint Paul mn, U.S.A.,

·         Αρ. Πρωτ. 643/25-2-2013 της Καθηγήτριας κ. Έφης Αβδελά του Πανεπιστημίου Κρήτης

·         Αρ. Πρωτ. 646/26-2-2013 του κ. Thomas Gallant, Καθηγητή στο University of California, San Diego

 

 Με την αρίθμ. 657/28-2-2013 Πρόσκληση προσκλήθηκαν τα μέλη της 7μελούς σε συνεδρίαση  για την κρίση του υποψηφίου την Παρασκευή 15/3/2013 και ώρα 14:30.

************************************************************************

Στην συνεδρίαση (κρίση) της 15/3/2013 ομόφωνα με ψήφους επτά (7) από επτά  (7) παρόντες εξελέγη για την ανωτέρω θέση ο μοναδικός υποψήφιος κ. Δημήτριος Σταματόπουλος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος.

*************************************************************************