Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία επιλογής εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Διαδικασία επιλογής - εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια».

Η θέση προκηρύχτηκε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτριου Κυρκιλή, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 791/6-8-2012 τ. Γ΄.

Με το αρίθμ. 5670/21-8-2012 διαβιβαστικό στάλθηκε στον ημερήσιο τύπο και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την θέση ήταν για το διάστημα από 23/8/2012 έως 23/10/2012.

ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 5/21-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 627/7-8-2009 τ. Γ'

«Οικονομική των Επιχειρήσεων με έμφαση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

2.

Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 1159/29-12-2008 τ. Γ΄ «Αγορές Εργασίας και Μετανάστευση σε Οικονομίες Μετάβασης» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

3.

Θεολόγης Λαμπριανίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 101/29-6-1999 τ. Ν.Π.Δ.Δ. «Οικονομική Γεωγραφία Περιφερειακή Ανάπτυξη» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

4.

Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς

ΦΕΚ 806/1-10-2009 τ. Γ'

«Οικονομική Θεωρία» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

5.

Άγγελος Κότιος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιώς

ΦΕΚ 1140/18-12-2008 τ. Γ' «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Αναπτυξιακές Σχέσεις » με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

6.

Λεωνίδας Μαρούδας, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πατρών

ΦΕΚ 312/17-5-2011 τ. Γ' «Διεθνές Μάνατζμεντ και Εργασιακές Σχέσεις» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

7.

Παύλος Δημητράτος, Καθηγητής του Παν/μίου Glasgow – U.K.

Management / SME Internationalization, Entrepreneurship in Multinational Subsidiaries, International Entrepreneurship and Management, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν/μίου Θεσσαλίας

ΦΕΚ 203/1-9-2004 τ. ΝΠΔΔ

«Οικονομική του Χώρου» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

2.

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Πελοποννήσου

ΦΕΚ 949/26-11-2009 τ. Γ' «Μακροοικονομική» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

3.

Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου

ΦΕΚ 41/25-2-2005 τ. ΝΠΔΔ «Διακρατική και Πολυεθνική Οικονομική Ολοκλήρωση» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

4.

Ιωάννης Θανόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς

ΦΕΚ 181/12-11-99 τ. ΝΠΔΔ «Διεθνείς Επιχειρήσεις» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

5.

Διονύσιος Χιόνης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης

ΦΕΚ 22/17-1-2007 τ. Γ'«Διεθνείς Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες» με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

6.

Γεώργιος Νάκος, Καθηγητής του Clayton State University, Georgia U.S.A.

Marketing, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

7.

Yorgos Rizopoulos, Καθηγητής του Universite Paris Diderot UFR GHSS/ LADYSS,

Changement institutionnel et organisationnel, Cooperation et reseaux d’ enterprises, Investissement direct etranger et strategies politiques des firmes multinationales, Relations public /prive et reseaux de politique publique, Rationalite et processus decisionnel, Dynamique des firmes dans les economies en transition, με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

 

 

Με την αρίθμ. 535/17-1-2013  πρόσκληση ορίστηκε ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την 31/1/2013 με θέμα: «Επιλογή Προέδρου της Επταμελούς και ορισμός αξιολογητών». Στην συνεδρίαση αυτή (ομόφωνα) ορίστηκε ως πρόεδρος ο Καθηγητής κ Χάρρυ Παπαπανάγος και ορίστηκαν αξιολογητές ως εξής:

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.  Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής 

    Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς

2. Άγγελος Κότιος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

   Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

1. Γιαννέλης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής 

    Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς

2. Καραγιάννη Στέλλα, Καθηγήτρια του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών του

     Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικ. και Κοιν. Επιστημών

 

 

Με την αρίθμ. 599/7-2-2013 επιστολή του Προέδρου της Επταμελούς Καθηγητή κ Χάρρυ Παπαπανάγου απεστάλη το υλικό που κατέθεσε ο υποψήφιος στους αξιολογητές και στα μέλη της επταμελούς.

************************************************************************

Με την αρίθμ. 612/13-2-2013 πρόσκληση του Προέδρου της 7μελούς επιτροπής εξέλιξης Καθηγητή κ. Χάρρυ Παπαπανάγου, προσκλήθηκαν τα μέλη της 7μελούς σε συνεδρίαση την 28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. με θέμα Κρίση υποψηφίου για μία θέση Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια».
**********************************************************************
Στην ανωτέρω συνεδρίαση ομόφωνα με ψήφους επτά (7) από παρόντες επτά (7) εξελέγη για την ανωτέρω θέση ο μοναδικός υποψήφιος Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημ. Κυρκιλής