Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία επιλογής εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Διαδικασία επιλογής εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή
Οικονομική Ενοποίηση».

Η θέση προκηρύχτηκε ύστερα από αίτηση για εξέλιξη του Αναπληρωτή
Καθηγητή κ. Ιωάννη Τζιώνα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 791/6-8-2012 τ. Γ'.

Με το αρίθμ. 5670/21-8-2012 διαβιβαστικό στάλθηκε στον ημερήσιο τύπο
και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την θέση ήταν για το διάστημα από
23/8/2012 έως 23/10/2012.

ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 5/21-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ?
ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ &
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Λευτέρης
Σκαλίδης
,
Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής   του Παν/μίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 140/22-8-1986 τ. ΝΠΔΔ, «Εμπορικό Δίκαιο». Με δημοσιευμένο
έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της
θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

2.

Παρούλα
Νάσκου- Περράκη
,
Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 238/11-8-2006 τ. ΝΠΔΔ, «Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς
Οργανισμοί».

Με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

3.

Ουρανία
Χατζηνικολάου- Αγγελίδου
,
Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής
του Α.Π.Θ.,

ΦΕΚ 238/11-8-2006 τ. ΝΠΔΔ, «Εμπορικό Δίκαιο». Με δημοσιευμένο
έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της
θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

4.

Κων/νος
Φινοκαλιώτης
,
Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.,
  

ΦΕΚ 73/6-5-1996 τ. ΝΠΔΔ, «Δημοσιονομικό Δίκαιο». Με
δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

5.

Αριστέα
Σινανιώτη
, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς ,

ΦΕΚ 312/17-5-2011 τ. Γ', «Διεθνές Μάνατζμεντ και Εργασιακές
Σχέσεις». Με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

6.

<A
href="/media/docs/bsas/tzionas/xatzikonstantinou.doc">Κων/νος
Χατζηκωνσταντίνου,
 Καθηγητής του Τμήματος Νομικής
του Α.Π.Θ.,

ΦΕΚ 92/9-5-2001 τ. ΝΠΔΔ, «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο». Με
δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

7.

Petros<A
href="/media/docs/bsas/tzionas/mavroidis.doc">Mavroidis,

Καθηγητής, Law School του Παν/μίου Columbia U.S.A.

Με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

Γρηγόρης
- Ευάγγελος Καλαβρός
,
Καθηγητής του Τμήματος Νομικής
 του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης.

ΦΕΚ 869/31-10-2007 τ. Γ΄, «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο». Με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και
ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το
συνημμένο βιογραφικό.

2.

Παναγιώτης
Κανελλόπουλος
,
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πειραιώς.

ΦΕΚ 206/27-8-2003 τ. ΝΠΔΔ, «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

3.

Χαριτίνη
Δίπλα
, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών.

ΦΕΚ 116/23-5-2005 τ. ΝΠΔΔ, «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο». Με
δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

4.

Χρίστος Χατζηεμμανουήλ, Καθηγητής
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου
Πειραιώς.  

 

ΦΕΚ 466/7-6-2010 τ. Γ', «Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί
Χρηματοοικονομικοί και Νομισματικοί Θεσμοί». Με δημοσιευμένο έργο
επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

5.

Βασίλειος
Χριστιανός
,
Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών,

ΦΕΚ 508/26-7-2011 τ. Γ΄, «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Με
δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

6.

Γιαννούλα
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου
,
 Καθηγήτρια Τμήματος
Νομικής του Α.Π.Θ.,

ΦΕΚ 300/16-12-2004 τ. ΝΠΔΔ, «Αστικό Δίκαιο». Με δημοσιευμένο
έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της
θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

7.

Francis
Snyder
, Καθηγητής Τμήματος Law Department του Παν/μίου
London School of Economics - U.K.

 

Με δημοσιευμένο έργο επιστημονικό και ερευνητικό στο ίδιο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό.

 

 

Με την αρίθμ. 658/28-2-2013  πρόσκληση ορίστηκε ημερομηνία
συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την 4/3/2013 με θέμα: «Επιλογή
Προέδρου της Επταμελούς και ορισμός αξιολογητών». Στην συνεδρίαση αυτή
(ομόφωνα) ορίστηκε ως πρόεδρος ο Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου μας κ. Ελευθέριος Σκαλίδης και
ορίστηκαν αξιολογητές ως εξής:

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ουρανία Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής
του Α.Π.Θ.

2. Κων/νος Φινοκαλιώτης, Καθηγητής Τμήματος Νομικής του
Α.Π.Θ.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 

  1. Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.
  2. Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης
    Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας

 

Με την αρίθμ. 672/7-3-2013 επιστολή του Προέδρου της Επταμελούς
Καθηγητή κ. Ελευθέριου Σκαλίδη απεστάλη το υλικό που κατέθεσε ο
υποψήφιος στους αξιολογητές και στα μέλη της επταμελούς.

********************************************************************

Κατατέθηκαν οι εξής αξιολογήσεις:

Η αρίθμ. 727/10-4-2013 από τους κ. Κων/νο Φινοκαλιώτη & Ουρανία Χατζηνικολάου Αγγελίδου

Η αρίθμ.  728/10-4-2013 από τους κες Δέσποινα Κλαβανίδου και Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Οι ανωτέρω εκθέσεις κοινοποιήθηκαν στα μέλη της 7μελούς και τον υποψήφιο

*******************************************************************

Με την αρίθμ. 729/10-4-2013 Πρόσκληση  προσκλήθηκαν τα μέλη της 7μελούς σε συνεδρίαση  για την κρίση του υποψηφίου την Παρασκευή 26/4/2013 και ώρα 12:00μ.

*******************************************************************

Στην ανωτέρω συνεδρίαση ομόφωνα με έξι (6) ψήφους υπέρ, από έξι (6) παρόντα μέλη εξελέγη για την ανωτέρω θέση ο μοναδικός υποψήφιος Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Τζιώνας.