Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διόρθωση προγράμματος εξετάσεων ΕΠ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Διόρθωση προγράμματος εξετάσεων ΕΠ

Παρακαλούμε σημειώστε τις αλλαγές που έχουν γίνει στο πρόγραμμα εξετάσεων του τμήματος.
Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος