Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι στις δηλώσεις μαθημάτων που αφορούν στη συμμετοχή σας στην πτυχιακή εξεταστική η οποία θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 9 Φεβρουαρίου, εκ παραδρομής δεν εμφανίζονται ορισμένα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του 2011-2012 και αντίστοιχα εμφανίστηκαν μαθήματα που διδάχθηκαν πριν το 2011-2012.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την προσοχή σας για τις παρακάτω αλλαγές:

Α) Μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κατά το εαρινό εξάμηνο δεν μπορούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη πτυχιακή εξεταστική Φεβρουαρίου και ως εκ τούτου παρακαλούμε αν ήδη δηλώσατε τέτοια μαθήματα να μην τα λάβετε υπόψιν σας για εξέταση (βλ. πιν. 1).

Β) Μαθήματα τα οποία διδάχθηκαν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 και δεν μπορούσατε να τα δείτε στη δήλωση μαθημάτων τώρα εμφανίζονται (βλ. πιν. 2) και σας δίνετε η δυνατότητα να τα επιλέξετε.

Παρακαλούμε πολύ να ελέγξετε τις δηλώσεις σας για τις παραπάνω αλλαγές σε περίπτωση που σας αφορούν.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των παραπάνω αλλαγών για το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής δίνεται η παράταση μίας ημέρας, δηλαδή έως την Τρίτη 29/01/2012.

Τα μαθήματα που δεν θα δοθούν εξετάσεις διότι δεν διδάχθηκαν το 2011-2012 είναι τα παρακάτω:

Πίνακας 1

Αγορά Χρήματος-Κεφαλαιαγορές

Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων

Γλώσσα Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές

Διοίκηση Παραγωγής

Ειδικά Θέματα Μαθηματικών με Υπολογιστές

Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση

Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς

Συστήματα Ανακάλυψης Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων

Φορολογία Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων

Χρονικές Σειρές

Τα μαθήματα που εκ παραδρομή δεν εμφανίζονταν και στα οποία μπορείτε να εξεταστείτε είναι τα παρακάτω:

Πίνακας 2

Αλγόριθμοι Γραμμικής Βελτιστοποίησης

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επεξεργασία Ήχου και Βίντεο

Ασφάλεια Δικτύων και Διαδικτυακών Εφαρμογών

Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων

Πληροφοριακά Συστήματα Logistics