Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Η αρ. 16/7-2-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ομόφωνα αποφάσισε να εγγράψει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, τους κ.κ. Λίτσιο Κωνσταντίνο, Μιμιλίδη Εμμανουήλ πτυχιούχους ΑΕΙ και Τσιτλακίδη Χαράλαμπο, πτυχιούχο ΤΕΙ, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις για το ακ. έτος 2012-2013, λόγω του ότι συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία και στα 3 μαθήματα, τουλάχιστον 30 και έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 10 σε κάθε μάθημα.