Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Η/Υ»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για κρίση του κ. Παναγιώτη Φουληρά για μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Η/Υ»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 314/17-5-2011 τ. Γ’

«Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεματικές Εφαρμογές» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://users.uom.gr/~economid/

2.

Μανιτσάρης Αθανάσιος, Καθηγητής
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 9/23-1-2006 τ. Παράρτημα

«Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων – Εφαρμοσμένη Στατιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://www.multimedia.uom.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=11&lang=el

3

Μαυρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 635/3-7-2012 τ. Γ’

«Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://infosec.uom.gr/wp-content/uploads/2013/02/JMeurobio_en2013.pdf

4

Ρουμελιώτης Εμμανουήλ, Καθηγητής
Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 358/18-4-08 τ. Γ’

«Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.etl.uom.gr/mr/

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

5

Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 141/25-8-1997 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Δίκτυα Υπολογιστών» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1217

6

Πομπόρτσης Ανδρέας,
Καθηγητής
Σχολής Θετικών Επιστημών Τμήματος ΠληροφορικήςΑ.Π.Θ.

ΦΕΚ 38/18-4-94 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Δίκτυα Υπολογιστών» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://caclab.csd.auth.gr/~pomportsis/

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

7

Kouvatsos Demetres, Καθηγητής Department of Electronic & Electrical Engineering – Faculty of Engineering University College
London UK

«Communication Networks» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό σε pdf

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Κασκάλης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 374/22-4-08 τ. Γ’

«Πληροφορική – Προγραμματισμός Ψηφιακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://users.uom.gr/~kaskalis/

2

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 72/29-4-1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορική με Έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το https://sites.google.com/site/kgmargaritis/

3

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 206/27-8-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορική με Έμφαση στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την Παραγωγή» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=225&tmima=2&categorymenu=2

4

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Καθηγητής
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 655/10-7-2012 τ. Γ’

«Τεχνολογία Λογισμικού – Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://users.uom.gr/~achat/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

5

Μπουκουβάλας Αντώνιος, Καθηγητής
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΦΕΚ 200/17-8-2005 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Δίκτυα Υπολογιστών – Τηλεματικής – Νέες Υπηρεσίες» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://acb.uop.gr/index.php/biography

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

6

Παύλου Γεώργιος, Καθηγητής
Department of Electronic & Electrical Engineering – Faculty of Engineering
University College
London UK

«Communication Networks» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.ee.ucl.ac.uk/~gpavlou/


Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 13/17.01.2013 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1. Κουβάτσο Δημήτριο/Kouvatsos Demetres, Καθηγητή University of Bradford, Department of Computing, School of Informatics, UK  (συνημμένο βιογραφικό σε pdf )

2. Παύλου Γεώργιο, Καθηγητή  University College London, Department of Electronic and Electrical Engineering, Faculty of Engineering, UK http://www.ee.ucl.ac.uk/~gpavlou/

Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  Δουληγέρη Χρήστο, Καθηγητή Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=cdoulig
 2.  Κάτσικα Σωκράτη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. http://www.ds.unipi.gr/ska/

 ·  Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής 
    για την κρίση του υποψηφίου: 2/19-04-2013

.  Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Παναγιώτης Φουληράς

Σύνολο θετικών ψήφων: έξι (6)