Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση για την ορκωμοσία της 11-4-2013
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας στις 12/3/2013 σχετικά με την ορκωμοσία της 11ης Απριλίου 2013, σας ενημερώνουμε ότι για λόγους ασφαλείας στην αίθουσα τελετών, θα πραγματοποιηθούν δύο ορκωμοσίες σύμφωνα με τον παρακάτω διαχωρισμό.

1η ορκωμοσία:
Οι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 1995-1996 έως και 2006-2007 (δηλαδή με αριθμούς μητρώου /96 έως και /07) θα ορκιστούν στις 11:00π.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών στις 10:30π.μ.
Η αίθουσα για το κοινό για την πρώτη ορκωμοσία θα ανοίξει στις 10:45π.μ.

2η ορκωμοσία
Οι φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2007-2008 έως και 2008-2009 (δηλαδή με αριθμούς μητρώου /08 και /09) θα ορκιστούν στις 12:15μ.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών στις 11:45π.μ.
Η αίθουσα για το κοινό για τη δεύτερη ορκωμοσία θα ανοίξει στις 12:00μ.

Παρακαλούμε να τηρήσετε αυστηρά τα παραπάνω ωράρια για την ομαλή διεξαγωγή των ορκωμοσιών.

Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
5 Απριλίου 2013