Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Υποστήριξη διδακτορικής: «Η Αποχώρηση της Ελλάδας από το Στρατιωτικό Σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974», Πέμπτη 25/4/2013
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Ανακοινώνεται η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Ελένης Αρχιμανδρίτου- Οικονόμου με θέμα: «Η Αποχώρηση της Ελλάδας από το Στρατιωτικό Σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25/4/2013, ώρα 12:00μ. στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου μας. (1ος όροφος).

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.