Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση της Ενωσης Πληροφορικών Ελλάδας
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Πληροφορική Εποχή έχει αρχίσει. Είναι μια περίοδος δημιουργίας που απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και γενική αφύπνιση. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας υπάρχει για να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προαγωγή της Πληροφορικής, αξιοποιώντας τις δυνάμεις των Πληροφορικών και ικανοποιώντας τις εργασιακές και επιστημονικές τους ανάγκες όπου και αν εργάζονται ή διαμένουν.
Είναι η κατάληξη της αναζήτησης όλων των Πληροφορικών για ένα ισχυρό φορέα του κλάδου που να αναδεικνύει αξιόπιστα τον κοινωνικό τους ρόλο και να τους εκπροσωπεί αυθεντικά σε όλα τα πεδία των ενδιαφερόντων τους.
Είναι η αφετηρία μιας μεγαλόπνοης προσπάθειας που επιδιώκει να κινητοποιήσει όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας και να πορευτεί, μαζί με αυτές, προς έναν καλύτερο κόσμο για όλους.
Σταθμός σε αυτή την πορεία και στρατηγικός στόχος της ΕΠΕ είναι η δημιουργία του Επιμελητηρίου Πληροφορικής.
Η δράση και οι παρεμβάσεις της είναι ο καταλύτης για την ωρίμανση των αναγκαίων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών.
Οι αξίες που καλλιεργεί θα αποτελέσουν την κληρονομιά και το όραμα του θεσμικού αυτού φορέα. Για να μπορέσουν όλοι οι πληροφορικοί να βρουν τη θέση που τους αξίζει στον κόσμο που όλοι μας οραματιζόμαστε.
Τα μέλη της ΕΠΕ διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.
Ως τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται εθελοντικά όλοι οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή ισοτίμων τμημάτων του εξωτερικού. Ειδικότερα τα τμήματα αυτά είναι:
              i.                  Τα τμήματα «Επιστήμης Υπολογιστών», «Πληροφορικής», «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και «Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» σε Σχολές Θετικών Επιστημών.
            ii.                  Τα τμήματα «Πληροφορικής» και «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» σε Οικονομικά Πανεπιστήμια και Οικονομικές Σχολές.
          iii.                  Τα τμήματα «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής», «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές.
          iv.                  Όσα τμήματα Α.Ε.Ι. έχουν όμοιο προσανατολισμό με τα παραπάνω, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, το ιδρυτικό τους διάταγμα και το ακολουθούμενο πρόγραμμα σπουδών.
Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται εθελοντικά οι φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ, των οποίων οι απόφοιτοι εντάσσονται ως τακτικά μέλη στην Ένωση.
Για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού ή του δόκιμου μέλους της Ένωσης απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η υποβολή έγγραφης αίτησης (η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προς το Δ.Σ. το οποίο την εγκρίνει ή την απορρίπτει.
Επίτιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να ανακηρυχθούν με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ή με απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης ή συντελούν αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε τρόπο στην προαγωγή της Πληροφορικής.
Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και ειδικότερους στόχους της Ε.Π.Ε. καθώς και για τις προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτή δύναται να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο της Ένωσης www.epe.org.gr
Ας αναλάβουμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και ας διαμορφώσουμε το μέλλον όλων και το δικό μας.
  
         
 
 
                                                                             Με τιμή,
                                                           Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ