Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Οι πτυχιακές εργασίες θα εξεταστούν μόνο κατά την εξεταστική περίοδο. Συγκεκριμένα για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2013, οι πτυχιακές εργασίες θα μπορούν να εξεταστούν κατόπιν συνεννόησης με τους Καθηγητές σας από τις 3 έως και τις 28 Ιουνίου 2013.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
31/5/2013