Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: προφορικές εξετάσεις του μαθήματος επιλογής ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ του ΣΤ'-Η'εξαμ.
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος επιλογής:
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ του ΣΤ' - Η'εξαμ. με τον κ. Κ. Τσιτσελίκη αντί για το πρωί θα γίνουν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Μειονότητες (προφορικά) σε ομάδες 11/6/2013 14.30-15.00 οι επί πτυχίω,
15.00-15.30 οι τεταρτοετείς,
15.30-16.00 οι τριτοετείς
γραφείο καθηγητή Κ. Τσιτσελίκη