Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
20-05 Σεμινάρια Βαλκανικών Σπουδών 2003 με συνδιοργανωτή το Παν/μιό μας
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος


The Balkan Studies Seminars in Olympia
July-August 2003
organized by the University of Patras and the University of Macedonia
and supported by the Kokkalis Foundation

As the birthplace of the Olympic games, Olympia is a historical and symbolic reminder of the ideals of peace and international cooperation. Inspired by the classical legacy, the aim of the Balkan Studies Seminars is to study the modern world and to promote cross-cultural understanding through historical and philosophical investigations of European and Mediterranean cultures.

The 2003 Balkan Studies Seminars are composed of two parallel programs. The first is political in content and is entitled Southeastern Europe and the Great Ideologies whereas the second is cultural and focuses on Contemporary ethnomusicological and anthropological issues in perspective: Ethnographic reflexivity and the study of music cultures in the Balkan and Eastern Mediterranean region. Special provisions have been made so that participants can register to either or both programs.

Program 1: Southeastern Europe and the Great Idelogies

The first program seeks to evaluate the democratization trajectories of Southeast European nations and the prospects of democracy in the region today, and to promote cross-cultural understanding of historic and contemporary political problems. The program is inter-disciplinary combining the study of the politics, society, and history of Southeastern Europe. The program is conducted by a distinguished faculty from Europe and the United States. This year’s faculty will include: Stathis Kalyvas, University of Chicago; Halil Berktay, Sabanci University; Paschalis Kitromilidis, University of Athens; Milan Protic, Vice-president of the Christian Democratic Party of FRY; and, Ahmet Evin, Sabanci University. The 2003 Balkan Stusies Seminar will be coordinated by Larry Wolff, a distinguished Professor of History at Boston College.

In particular, the program examines the birth, growth and interplay of great ideologies in Southeastern Europe in the modern era. It reviews the arrival of great historical narratives in Ottoman Southeastern Europe from Western and Central Europe in the aftermath of the French Revolution, seeking to identify and analyze the causes of their rise, and to explain their strength or weakness. The program focuses on the perseverance of nationalism as the dominant ideological tradition of the region and the ways other ideologies have attempted to appropriate it.

Topics include: the role of ideologies in politics; Enlightenment, the French Revolution and Southeastern Europe; the failure of Liberalism?; Socialism in Southeastern Europe; and Modernity and Modernization in Southeastern Europe-The case of Kemalist Turkey.

The program seeks to establish a permanent regional network and a forum for the discussion of policy reform priorities and regional development challenges, and for the promotion of peace and prosperity in view of the region’s Euro-Atlantic integration.

Program 2: Contemporary ethnomusicological and anthropological issues in perspective: Ethnographic reflexivity and the study of music cultures in the Balkan and Eastern Mediterranean region.

This program is an advanced seminar in which salient issues of contemporary ethnomusicology and cultural anthropology are examined in reflexive and dialogical perspective. The ethnographic focus is on the music cultures of the Balkan peninsula and the circum-Eastern Mediterranean area. The seminar should not be considered as an area studies activity, but rather as an experiment in dialogue and reflexivity, based on the juxtaposition of ethnomusicological and anthropological, theory and ethnography.

Distinguished scholars and academics, with a theoretical and ethnographic expertise in the topic of the seminar as well as a mixed educational and cultural background, will teach the core course of the seminar which bears the same title as the seminar itself. The faculty includes: Donna Buchanan (Bulgaria, Balkans, music and symbol, aesthetics, power, cosmology, identity), Svanibor Pettan (Croatia, Kosovo, Slovenia, Gypsies, minorities, nationalism, multiculturalism), Sonia Seeman (Turkey, Balkans, Near East and Mediterranean, Roma groups, ethnicity and identity, performance studies, ritual, gender, politics of recording, globalism, minorities), Daphne Tragaki (Greece, Balkans, Eastern Mediterranean, contemporary Greek music, musical ethnography, urban music culture) and Pavlos Kavouras (Greece, Balkans, Eastern Mediterrean, phenomenological hermeneutics, musical performance and performative ethnography, ethnographic biography, dialogical folk singing in Greece).

Each class will begin with a one-hour lecture on the seminar’s core course and will be followed by a two-hour long discussion. Syllabi and a corpus of readings shall be provided in due time. By the end of the seminar, students shall have to turn in a paper as a critical response to the seminar, juxtaposing lectures, discussions and readings.

Classes and Extra-Curriculum Activities

Classes are held every morning from Monday to Thursday while Fridays are reserved for guest lectures and weekends are dedicated to field trips to nearby sites and cultural activities. Extra-curriculum activities include weekend excursions to the most important archaeological sites of Greece, including Delphi, Mycenae, and Athens, performances of Greek drama at the ancient theatre of Epidaurus, trips to places with great historical interest like Sparta, Mistras and Monemvasia, and visits to museums, historical sites, and the stunning green countryside of the Peloponnese.

Τα Σεμινάρια Βαλκανικών Σπουδών 2003 που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και το Διεπιστημονικό και Δια-πολιτισμικό Κέντρο της Ολυμπίας, αποτελούνται από δύο παράλληλα προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα έχει πολιτικό προσανατολισμό με τίτλο "Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι Μεγάλες Ιδεολογίες" ενώ το δεύτερο επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον πολιτισμό, με έμφαση στη μουσικολογία και θέμα τις "Προοπτικές της Σύγχρονης Εθνομουσικολογίας και Ανθρωπολογίας: Εθνογραφικά αντανακλαστικά και μελέτη του μουσικού πολιτισμού στις περιοχές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου".

Αιτήσεις και πληροφορίες για τα Σεμινάρια Βαλκανικών Σπουδών θα βρείτε στο Πανεπιστήμιο Πατρών (υπεύθυνος Νίκος Μάνδαλος, τηλ. +30 2610994259, fax. +30 2610994441, e-mail: intern.rel@patras.gr.)