Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τμήματος ΒΣΑΣ - Απόφαση συνέλευσης τμήματος
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τμήματος ΒΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της αριθμ. 21/20-6-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματός μας προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 από 15:00 έως 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση υπέβαλε υποψηφιότητα και ανακηρύχθηκε υποψήφιος Πρόεδρος του Τμήματος ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Κυρκιλής.

Ορίστηκαν μέλη της πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής οι κ.κ.

  1. Τσιτσελίκης Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

  2. Καραγιάννης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής,

  3. Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

  4. Χρηστίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής,

  5. Γαβρά Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Ορίστηκαν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ.

  1. Σταματόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής,

  2. Καρπέτης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής,

  3. Μάνος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής,

  4. Μαυρογένη Σταυρούλα, Λέκτορας,

  5. Βουτυρά Ευτυχία, Καθηγήτρια,

Μετά από κλήρωση μεταξύ των μελών της Πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ανεδείχθη Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ο κ. Εμμανουήλ Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής.

Η εκλογική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 10 του Ν. 4009/2011 -όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 4 του Ν. 4076/2012-, τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 6 του άρθ. 10 του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 4 του Ν. 4076/2012, τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθ. 44Α του Ν. 4115/2013, την αριθμ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18-9-2012 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ και την αριθμ. Φ.122.1/184/16376/Β2/6-2-2013 απόφαση του ΥΠΑΙΘΠΑ.


O Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ