Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου του Τμήματος ΒΣΑΣ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη 25/6/2013 για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος κ. Δημήτριος Κυρκιλής.