Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Συγχώνευση του τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σύμφωνα με το ΠΔ 88/05-06-2013, το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με έδρα την Νάουσα συγχωνεύεται με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ιδίου Ιδρύματος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Στον σύνδεσμό http://www.uom.gr/index.php, μπορείτε να βρείτε αναρτημένο το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προς ενημέρωσή σας.

Το νέο Τμήμα έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το γΆ εξάμηνο): i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και ii) Διοίκησης Τεχνολογίας.