Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ορκωμοσία του τμήματος στις 6/9/2013. Ώρες και ονόματα απόφοιτων.
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την ορκωμοσία της 6ης Σεπτεμβρίου 2013, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1η ορκωμοσία:

Οι φοιτητές που το επίθετό τους ξεκινάει από Α έως και Μ θα ορκιστούν στις 11:30π.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών στις 11:00π.μ. Η αίθουσα για το κοινό για την πρώτη ορκωμοσία θα ανοίξει στις 11:20π.μ.

2η ορκωμοσία:

Οι φοιτητές που το επίθετό τους ξεκινάει από Ν έως και Ω θα ορκιστούν στη 13:00μ.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών στις 12:30π.μ. Η αίθουσα για το κοινό για τη δεύτερη ορκωμοσία θα ανοίξει στη 12:50μ.μ.

Οι φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου που δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα ορκιστούν στη δεύτερη ορκωμοσία στη 13:00μ.μ.

Παρακαλούμε να τηρήσετε αυστηρά τα παραπάνω ωράρια για την ομαλή διεξαγωγή των ορκωμοσιών.

Τέλος, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους φοιτητές οι οποίοι δεν προσκόμισαν στη γραμματεία την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα-πάσο, θα πρέπει να την καταθέσουν στη γραμματεία το αργότερο την ίδια μέρα της ορκωμοσίας, ειδάλλως δεν θα μπορέσουν να ορκιστούν. Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο από την αστυνομία ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας.


Γραμματεία Τμήματος

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

3 Σεπτεμβρίου 2013