Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Η εξέταση του μαθήματος του κ. Β. Καλογριά «Η Αν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή στον ψυχρό πόλεμο»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θεσσαλονίκη, 20/9/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος του κ. Β. Καλογριά

«Η Αν. Ευρώπη και Μέση Ανατολή στον ψυχρό πόλεμο» του ΣΤ-Η΄ εξ.
θα γίνει την Τετάρτη 25/9/2013 στις 20.00-22.00 στο αμφ. 5

Από τον Διδάσκοντα