Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Τα µαθήµατα αρχίζουν τη Δευτέρα 7/10/2013.


Το εργαστηριακό µάθηµα θα γίνεται ανάλογα µε το τµήµα.


Για τα εργαστηριακά μαθήματα οι φοιτητές / φοιτήτριες θα χωριστούν σε 6 τμήματα:Τµήµα A: ΕΥΤΕΡΑ 11:00 - 13:00 στο Κέντρο H/Y (ΚΕΥΠ), 1ος όροφος

οι φοιτητές µε Αριθµό Μητρώου

1/14 - 50/14

Τµήµα B: ΕΥΤΕΡΑ 13:00 - 15:00


στο Κέντρο H/Y (ΚΕΥΠ), 1ος όροφος

οι φοιτητές µε Αριθµό Μητρώου


51/14 - 100/14

Τµήµα Γ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 - 13:00


στο Εργαστήριο 234, 2ος όροφος

οι φοιτητές µε Αριθµό Μητρώου


101/14 – 134/14

Τµήµα Δ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 11:00 - 13:00


στο Εργαστήριο 334, 3ος όροφος

οι φοιτητές µε Αριθµό Μητρώου


135/14 – 164/14

Τµήµα E: ∆ΕΥΤΕΡΑ 13:00 - 15:00


στο Εργαστήριο 234, 3ος όροφος

οι φοιτητές µε Αριθµό Μητρώου


165/14 – 198/14

Τµήµα ΣΤ: ∆ΕΥΤΕΡΑ 13:00 - 15:00


στο Εργαστήριο 334, 3ος όροφος

οι φοιτητές µε Αριθµό Μητρώου


199/14 – μέχρι τέλους


· ∆εν επιτρέπεται φοιτητής / φοιτήτρια να αλλάξει τµήµα. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο χρειαστεί να γίνει τότε θα πρέπει ο φοιτητής / φοιτήτρια να κάνει αμοιβαία αλλαγή με συμφοιτητή /τρια και να το δηλώσει στους διδάσκοντες κ. Μ. Σατρατζέµη ή Α. Χατζηγεωργίου, ή Η. Σακελλαρίου ή Σ. Ξυνόγαλο.


· Επιτρέπονται μέχρι και 2 απουσίες στα εργαστηριακά µαθήµατα. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν πάνω από 2 απουσίες τότε ο φοιτητής / φοιτήτρια χάνει την 1η εξεταστική (του Ιανουαρίου).


Βαθµολογία


· 30% από πρόοδο (ηµεροµηνία εξέτασης θα ανακοινωθεί)


· 15% από τις ασκήσεις


· 55% από την τελική γραπτή εξέταση


Τι χρειάζεστε για το µάθηµα


· USB stick που θα το έχετε πάντα µαζί σας στο εργαστηριακό µάθηµα