Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ενημέρωση για το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Το πρόγραμμα διδασκαλίας μπορείτε να το βρείτε στην σελίδα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο πεδίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 07/10/13 στο μάθημα του Α' εξαμήνου «Αλγόριθμοι με C» οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν όλοι στις 08:00.

Γραμματεία Τμήματος
04/10/13