Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Παραλαβή λογαριασμών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου για τους φοιτητές ΒΣΑΣ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Ανακοινώνεται ότι:α) οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος ΒΣΑΣκαιβ) οι φοιτητές του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινας) μπορούν να παραλαμβάνουν τους λογαριασμούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου (e-mail, Students Web, Compus, κ.α.) από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου του τμήματος (ΒΆ Υπόγειο), κατά τις ώρες που το εργαστήριο είναι ανοικτό και δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.Οι λογαριασμοί είναι προσωπικοί και παραδίδονται στον ίδιο το φοιτητή με την επίδειξη σχετικού εγγράφου ταυτότητας (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα, πάσο, κ.α.) ή σε οποιονδήποτε άλλο, που έχει εξουσιοδοτήσει ο φοιτητής.Ο Υπεύθυνος του ΕργαστηρίουΔάνης Ευάγγελος
ΕΤΕΠ ΒΣΑΣ