Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και εκλογής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Θεματική Ενότητα: Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος