Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014
θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 25/10/2013 έως τη Δευτέρα 2/12/2013.