Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Δελτίο Τύπου της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Στουρνάρη 63, 7ος όροφος
ΤΚ 10432, Αθήνα
Τηλ: 210-5222161
Φαξ: 211-9558459
http://www.epe.org.gr
e-mail: info@epe.org.gr
11 Φεβρουαρίου 2004

Πληροφορίες:
Νεκτάριος Μουμουτζής τηλ. 6977-318704
Γιώργος Ανδρεαδάκης τηλ. 6944-141219


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνικό Επιμελητήριο Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Η Κοινωνία της Πληροφορίας απαιτεί ένα επιτελικό όργανο για την πραγμάτωσή της

Είναι γνωστά τα προβλήματα και οι δυσκολίες που συναντά τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια για την ευρεία διάδοση της Πληροφορικής και για την αποτελεσματική αξιοποίησή της από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μια από τις κύριες δυσκολίες είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των δημοσίων φορέων που αναλαμβάνουν τη δημιουργία υποδομών πληροφορικής και η συνακόλουθη έλλειψη συντονισμού μεταξύ τους. Επιπλέον, πολλές φορές απουσιάζει ένας μακρόπνοος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος θα εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των πολυδάπανων επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε υλικό και λογισμικό.
Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην υπέρβαση των σημερινών προβλημάτων, εξασφαλίζοντας ταχύτερη, ουσιαστική και επιστημονικά άρτια ενσωμάτωση της Πληροφορικής σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού βίου. Μπορεί να ενεργοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό των Ελλήνων Πληροφορικών που σταδιοδρομούν στις πλέον αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες. Μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε χώρα πρωταγωνίστρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας που διαμορφώνεται παγκοσμίως.
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει διαμορφώσει και θέτει σε ευρύ κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, πρόταση νόμου για τη δημιουργία Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας μπορεί να εμπλουτίσει την πολιτική ατζέντα της προεκλογικής περιόδου και να συμβάλει στην επίτευξη μιας ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης για το μέλλον του τόπου και του ελληνισμού.
Το πλήρες κείμενο της πρότασής μας είναι διαθέσιμο από τη διεύθυνση http://www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip. Είναι μια πρόταση που προέκυψε μέσα από επίπονες διαδικασίες διαλόγου στα τοπικά παραρτήματα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων Πληροφορικών από όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και σπουδαστών Πληροφορικής, καθώς και Τεχνολόγων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ Πληροφορικής. Είναι μια πρόταση που ξεπερνά στενές συντεχνιακές νοοτροπίες, καθώς εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο προτεινόμενο επιμελητήριο, αφενός όλου του επιστημονικού δυναμικού της Πληροφορικής, ακόμη και όσους εργάζονται και διαμένουν εκτός Ελλάδος, και αφετέρου των αποφοίτων τόσο των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ Πληροφορικής. Είναι μια πρόταση που κάνει πράξη την αποκέντρωση, καθώς το προτεινόμενο επιμελητήριο θα αποτελείται από περιφερειακά επιμελητήρια και θα έχει έδρα του το Ηράκλειο της Κρήτης, έδρα του πανευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια των Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Είναι μια πρόταση που δεν προκαλεί καμία δαπάνη στον κρατικό, προϋπολογισμό καθώς όλα τα προβλεπόμενα πάγια έσοδα του επιμελητηρίου θα βασίζονται κυρίως στις εισφορές των μελών του. Είναι το ώριμο αίτημα χιλιάδων τεχνικών επιστημόνων του κλάδου που φιλοδοξεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, ευημερίας και διεθνούς ακτινοβολίας για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
Καλούμε τους φοιτητές, τους αποφοίτους και τους καθηγητές των τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ να υποστηρίξουν την πρότασή μας, συνυπογράφοντάς την στη διεύθυνση http://www.epe.org.gr/ethep/ethep.jsp. Καλούμε τους κοινωνικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα να σταθούν στο πλευρό μας και να μας υποστηρίξουν στην προσπάθειά μας να δώσουμε διέξοδο στη δημιουργικότητα και τις κοινωνικές ανησυχίες των Ελλήνων Πληροφορικών, εξασφαλίζονται ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τους πολίτες της. Η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση και ψήφιση της πρότασης νόμου που καταθέτουμε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ταχεία και ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη, μια πραγματική κοσμογονία, με αφετηρία τις νέες τεχνολογίες και τους ανθρώπους που τις υπηρετούν.


Εκ μέρους της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
Ο Πρόεδρος,
Νεκτάριος Μουμουτζής
τηλ. επικοινωνίας 6977-318704
Ο Γενικός Γραμματέας,
Γιώργος Ανδρεαδάκης
τηλ. επικοινωνίας 6944-141219