Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία κρίση υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ. 4/15-10-2013

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για κρίση του κ. Σταυρόποουλου Αντώνη για την εξέλιξη του βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

1

Βαζακίδης Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 484/21-7-2011τ.Γ’

«Στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων κοστολόγησης- Χρηματοοικονομικά» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό (pdf)

2

Γκίνογλου Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 775/13-10-2011 τ. Γ’

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό (pdf)

3.

Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 578/19-8-2011 τ. Γ’

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

4

Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 775/13-10-2011 τ. Γ’

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό (pdf)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

1

Γκίκας Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 138/2-11-1993 τ. ΝΠΔΔ

«Χρηματοοικονομική Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

2.

Σπαθής Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 846/23-8-2012 τ.Γ’

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Βαφέας Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Κύπρου

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

1

Τσόπογλου Σταύρος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Οικονομική των επιχειρήσεων-Παραγωγικότητα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

2

Ζαπράνης Αχιλλέας, Αν. Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 618/4-7-2008 τ. ΝΠΔΔ

«Χρηματοοικονομική & Νευρωνικά Συστήματα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό (pdf)

3

Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 187/3-8-2005 τ. ΝΠΔΔ
«Χρηματοοικονομική – Τραπεζική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το συνημμένο βιογραφικό (pdf)

4

Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 627/7-8-2009 τ. Γ΄

«Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυκαλίων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

1

Βενιέρης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 127/30-8-1991 τ.ΝΠΔΔ

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

2

Σούγιαννης Θεόδωρος, Καθηγητής της Σχολής College of Business του University of Illinois ΗΠΑ

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Χαρίτου Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Κύπρου

«Λογιστική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σύμφωνα με το βιογραφικό

Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 1/5-11-2013 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1.  Χαρίτου Ανδρέα, Καθηγητή Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Κύπρου http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/charitou

2.  Φίλιο Βασίλειο, Καθηγητή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών http://www.deapt.upatras.gr/el/professor/siteview/33

Ορισμός Αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  Τσάμη Αναστάσιο, Καθηγητή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης Πάντειου Πανεπιστημίου http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=94&lang=el

2.  Αποστόλου Απόστολο, Καθηγητή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Πάντειου Πανεπιστημίου http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=98&lang=el

Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 3/27-2-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Αντώνιος Σταυρόπουλος

Σύνολο θετικών ψήφων: πέντε (5)