Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Λεπτομέρειες για την προσεχή ορκομωσία του τμήματος
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Θεσσαλονίκη, 12/11/2013

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος για να υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα για την συμμετοχή τους στην τελετή ορκωμοσίας που θα γίνει στο αμφιθέατρο τελετών του πανεπιστημίου μας:

για τους φοιτητές του πρώην Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 ως εξής:
Επίθετα από Α έως Μα ώρα 12.00 μ.μ. και
από Με έως Ω ώρα 13.00 μ.μ.

για τους φοιτητές του Τμήματος Β. Σ. Α. Σ. όλοι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 ώρα 11.00 μ.μ.

Όσοι ορκίζονται θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα, με την αστυνομική τους ταυτότητα, στο αμφιθέατρο τελετών του πανεπιστημίου

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι, εφόσον έχουν ανακοινωθεί όλοι οι βαθμοί τους, θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι και την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 στην Γραμματεία:
1. Αίτηση συμμετοχής στην ορκομωσία (υπάρχει στην Γραμματεία)
2. Βιβλιάριο σπουδών
3. Τελευταίο πάσο
4. Τελευταία κάρτα σίτισης (εφόσον έχουν)
5. Βιβλιάριο υγείας (εφόσον έχουν ασφαλιστεί από το πανεπιστήμιο)
6. Παράβολο 18 ευρώ από την οικονομική υπηρεσία του παν/μίου
7. Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν δανεισμένα βιβλία
8. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (εάν έχουν κάνει)
9. Πτυχιακή εργασία εκτυπωμένη και σε cd (εάν έχουν κάνει)