Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ορκωμοσία του Τμήματος στις 12/12/13
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σχετικά με την ορκωμοσία της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1η ορκωμοσία:
Οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα ορκιστούν στις 10:30π.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών στις 10:00π.μ.
Η αίθουσα για το κοινό για την πρώτη ορκωμοσία θα ανοίξει στις 10:20π.μ.

2η ορκωμοσία:

Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας θα ορκιστούν στις 12:30μ.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών στις 12:00μ.
Η αίθουσα για το κοινό για τη δεύτερη ορκωμοσία θα ανοίξει στις 12:20μ.μ.

Παρακαλούμε να τηρήσετε αυστηρά τα παραπάνω ωράρια για την ομαλή διεξαγωγή των ορκωμοσιών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε μπορείτε να παραβρεθείτε στην ορκωμοσία, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 06/12.