Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Μονιμοποίηση του κ. Βλάσιου Βλασίδη σε θέση Καθηγητή της Βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ στα Βαλκάνια»
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

O κ. Βλάσιος Βλασίδης υπέβαλε στο Τμήμα Β.Σ.Φλ.την υπ’ αρ. 796/16-05-2013 αίτηση του για τη μονιμοποίησή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ στα Βαλκάνια» διότι είχε το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Ν. 4076/2012 (Α΄159) όπως προστέθηκε στην παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) και την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/29-02-2012 (ΦΕΚ 776/Β/15-3-2012) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Βλασίδης συμπλήρωσε τριετία από το διορισμό του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στις 13-05-2013 (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 383/ 13-5-2010 τ.χ.Γ΄).

Τα μέλη της Γ.Σ. του Τμήματος ΒΣΦλ ενέκριναν την ανωτέρω αίτηση.

Στην συνέχεια έγινε η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίησή του κ. Βλάσιου Βλασίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ στα Βαλκάνια» έγινε με την αριθμ. Πρωτ. 2792/05-06-2013 (αρίθμ. Πρωτ. 833/06-06-2013 του ΤΒΣ) Πράξη του Προέδρου της ΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, την κανονιστική απόφαση αριθμ. 2141/29.02.2012 (ΦΕΚ 776/Β/15.03.2012) του ΠΔΜ και το έγγραφο αρίθμ. 821/03-06-2013 του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών.

Η διαδικασία της θέσης αυτής είχε αρχικώς προχωρήσει από το Τμήμα Β.Σ.Φλ. μέχρι και το σημείο του ορισμού της 7-μελούς επιτροπής επιλογής- εξέλιξης αλλά κατά τον νομικό έλεγχο σε παρόμοια περίπτωση από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας διαπιστώθηκε λάθος κατά τη διαδικασία της συγκρότησης της 7 μελούς επιτροπής και το θέμα επανήλθε στη αρίθμ. 4/30-10-2013συνέλευση του Τμήματος όπου ανασυγκροτήθηκε η 7μελής επιτροπή ως εξής:

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.

Τακτικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

 1. Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΦΕΚ Διορισμού: 659/11-7-2012 τ. Γ΄

 1. Νικόλαος Μαραντζίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες» ΦΕΚ Διορισμού: 481/25-6-2009 τ. Γ΄

 1. Χρήστος Παρασκευόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: « Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική» ΦΕΚ Διορισμού: 339/30-5-2011 τ. Γ΄

 1. Ειρήνη Λαγάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο:« Διπλωματική Ιστορία της Μεταπολεμικής Ευρώπης»,ΦΕΚ Διορισμού: 446/11-4-2012 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εσωτερικού

 1. Αναστασία Δουλκέρη, Καθηγήτρια Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: «Δίκτυα Επικοινωνίας - Επικοινωνιολογία» ΦΕΚ Διορισμού: 978/ 9-12-2009 τ. Γ΄

 1. Γεώργιος Πλειός, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Γνωστικό Αντικείμενο: « Ιδεολογία και Πολιτικός Λόγος στη Μαζική Επικοινωνία» ΦΕΚ Διορισμού: 661/12-7-2012 τ. Γ΄

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Κώστας Γουλιάμος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις»

Αναπληρωματικά μέλη

Εσωτερικά Μέλη

1. Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της ΝΑ Ευρώπης» ΦΕΚ Διορισμού: 51/28-1-2010 τ. Γ΄

2. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη» ΦΕΚ Διορισμού: 317/19-5-2011 τ. Γ΄

Εξωτερικά Μέλη

 1. Αργύριος Κυρίδης, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: « Κοινωνιολογία του σχολείου και της Εκπαιδευτικής Πράξης», ΦΕΚ Διορισμού: 551/5-8-2011 τ. Γ΄

 1. Στυλιανός Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική και Οργάνωση των Μ.Μ.Ε», ΦΕΚ Διορισμού: 53/9-3-2005 τ. ΝΠΔΔ

 1. Δημήτριος Χαραλάμπης – Σταμάτιος, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη» ΦΕΚ Διορισμού: 65/14-4-1998 τ. ΝΠΔΔ

 1. Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην εκλογική κοινωνιολογία» ΦΕΚ Διορισμού: 12/19-1-2004 τ. ΝΠΔΔ

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Καλύβας Στάθης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παν/μίου του Yale, Γνωστικό Αντικείμενο: Comparative Politics.

Βιογραφικά των μελών.

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 16/25-11-2013 πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 5/12/2013 της 7 μελούς επιτροπής με θέμα: Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός αξιολογητών για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ στα Βαλκάνια».

Καθώς και η αρίθμ. 17/25-11-2013 στον υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

-------------------------------------------------------------------------

Στην αρίθμ. 1/ 5-12-2013 συνεδρίαση της 7 μελούς επιτροπής ορίστηκαν οι αξιολογητές του υποψηφίου ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Κώστας Γουλιάμος, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου, Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτικό Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις»

 1. Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην εκλογική κοινωνιολογία», ΦΕΚ Διορισμού: 12/19-1-2004 τ. ΝΠΔΔ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 1. Ιωάννης Στεφανίδης, Καθηγητής Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: « Διπλωματική Ιστορία», ΦΕΚ Διορισμού: 305/4-5-2009 τ. Γ΄
 2. Κων/νος Φωτιάδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, Γνωστικό Αντικείμενο: « Ιστορία των Νεότερων Χρόνων », ΦΕΚ Διορισμού: 215/4-12-1997 τ. ΝΠΔΔ.

Με την αρίθμ. 367/12-12-2013 επιστολή απεστάλει στους αξιολογητές και στα μέλη της 7-μελούς ο φάκελος της υποψηφιότητας που κατέθεσε ο κ. Βλάσιος Βλασίδης

------------------------------------------------------------

Μετά την κατάθεση και των τριών αξιολογήσεων (αρ. πρωτ. 543/7-2-2014,  424/10-1-2014 &512/31-1-2014), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ.  610/24-2-2014 πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Τετάρτη 12/3/2014 και ώρα 14:30, με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ στα Βαλκάνια».

Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 611/24-2-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 609/24-2-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα του υποψηφίου.

Ο σύλλογος φοιτητών με την αρίθμ. ……../…-3-2014 επιστολή του απάντησε ότι δεν μπορεί να  ορίσει εκπρόσωπο λόγω νομικού κωλύματος.