ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014, 15:00-16:30 : Πολιτική Επιστήμη

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014, 17:00-18:30: Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014, 19:00-20:30: Αγγλική Γλώσσα

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 2 (1ος όροφος).