Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 'ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ'
Θεματική Ενότητα: Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
via-kai-politiki