Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τρόπος πληρωμής Πιστοποιητικών για τους Τελειόφοιτους και Αποφοίτους του Τμήματος ΟΔΕ
Θεματική Ενότητα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Για την έκδοση αντιγράφων πτυχίων, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και έκδοση παπύρων,

οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό όψεως που έχει ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό :

5202-070107-503 και

ΙΒΑΝ : GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

Από την 01.03.2014 οι απόφοιτοι θα μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ώστε να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό και να λαμβάνουν το καταθετήριο της τράπεζας, το οποίο και θα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ.

Τα αντίστοιχα ποσά που ισχύουν για κάθε περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

· Αντίγραφο πτυχίου : 6€ ανά αντίγραφο,

· Αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση, πιστοποιητικό: 6€ ανά βεβαίωση,

· Πάπυρος : 18€.