Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: Παράταση Δήλωσης Μαθημάτων
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η ημερομηνία Δηλώσεων Μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου,έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.