Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία κρίση υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για κρίση του κ. Χρήστου Γεωργιάδη για εξέλιξη του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Βλαχοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Διοίκηση Μάρκετινγκ – Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://emabo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=el

2

Μάνθου Βασιλική, Καθηγήτρια
Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφιρικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Πληροφοριακά Συστήματα με Έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το https://sites.google.com/site/manthouv/cv

3

Μαυρίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 635/3-7-2012 τ. Γ’

«Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://infosec.uom.gr/wp-content/uploads/2013/02/JMeurobio_en2013.pdf

4

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 206/27-8-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορική με Έμφαση στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την Παραγωγή» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=225&tmima=2&categorymenu=2

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

5

Γιαγλής Γεώργιος, Καθηγητής
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 428/11-4-12 τ. Γ’

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με Έμφαση στη Διοίκηση» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.giaglis.eu/

6

Δουκίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 34/11-1-1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Πληροφορική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1174.pdf

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

7

Karagiannis Dimitrios, Καθηγητής
Department of Knowledge Engineering – Faculty of Computer Science University of Vienna Austria

«Business Process Management – Knowledge Engineering»

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://cs.univie.ac.at/ke-team/infpers/Dimitris_Karagiannis/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από εσωτερικά και εξωτερικά μητρώα)

1

Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 314/17-5-2011 τ. Γ’

«Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεματικές Εφαρμογές» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://conta.uom.gr/conta/uk/personnel.htm

2

Πάγκαλος Γεώργιος, Καθηγητής
Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Α.Π.Θ

ΦΕΚ 100/7-6-1995 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων με Χρήση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://ee.auth.gr/wp-content/uploads/2013/12/Pangalos-Europass-CV-20131.pdf

3

Ματσατσίνης Νικόλαος,
Καθηγητής
Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πολυτεχνείου Κρήτης

ΦΕΚ 435/14-5-2008 τ. Γ’

«Πληροφοριακά Συστήματα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.dpem.tuc.gr/gr/personnel-gr/regular-gr/22-matsatsinis-nikos-gr

4

Χατζόγλου Πρόδορμος
Καθηγητής
Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΦΕΚ 665/24-8-2009 τ. Γ’

«Πληροφοριακά Συστήματα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.pme.duth.gr/department/dep/chatzoglou/Chatzoglou_CV_gr.pdf

5

Γκρίτζαλης Στέφανος
Καθηγητής
Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιου Αιγαίου

ΦΕΚ 731/6-8-2008 τ. Γ’

«Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

https://www.icsd.aegean.gr/icsd/prosopiko/members.php?category=dep&member=19

6

Σφακιανάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΦΕΚ 806/1-10-2009 τ. Γ’

«Εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.ode.unipi.gr/index.php/staff/teachresearchstaff/26-msfakian#σύντομο-βιογραφικό

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

7

Loucopoulos Pericles
Professor,Loughborough University (Information System),University of Manchester

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://homepages.lboro.ac.uk/~bspl/PL_Academic_Site/Home.html


Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 1/28-2-2014 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1.  Karagiannis Dimitrios, Department of Knowledge Engineering - Faculty of Computer Science, University of Vienna Austria  https://cs.univie.ac.at/ke-team/infpers/Dimitris_Karagiannis/

2.  Loucopoulos Pericles, Professor Loughborough University (Information Systems), University of Manchester http://homepages.lboro.ac.uk/~bspl/PL_Academic_Site/Home.html

Ορισμός Αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  Γκρίτζαλη Δημήτριο, Καθηγητή Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.aueb.gr/pages/didaktiko/faculty_gr_short.php?facid=1068

2.  Κάτσικα Σωκράτη, Καθηγητή Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς  http://www.unipi.gr/unipi/el/ted-dep-all/item/2243

Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής ιγα την κρίση του υποψηφίου: 2/27-5-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Χρήστος Γεωργιάδης

Σύνολο θετικών ψήφων:  επτά (7)