Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ώρες Διεξαγωγής Ορκωμοσιών των Υποψήφιων Πτυχιούχων
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας για την ορκωμοσία πτυχιούχων της Σχολής μας στις 28 Απριλίου 2014 σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες διεξαγωγής των ορκωμοσιών έχουν ως εξής:

  • Στις 10:30π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των υποψήφιων πτυχιούχων Διοίκησης Τεχνολογίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου (στο ισόγειο του κτιρίου) στις 10:00 και
  • Στις 12:00μ. θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των υποψήφιων πτυχιούχων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου στις 11:30πμ.


Σημαντικό: Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του τμήματος θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει με ένα mail έως τις 22/4/2014 ή τηλεφωνικά στα 2310891217, 323.
Σας ενημερώνουμε ότι "Απαγορεύονται οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια."Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής