Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Ορκομωσία του τμήματος στις 12/5/2014
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Θεσσαλονίκη, 8/4/2014

Οι τελειόφοιτοι του Τμήματος ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ καλούνται να προσέλθουν στην τελετή ορκωμοσίας που θα γίνει στο αμφιθέατρο τελετών του πανεπιστημίου μας την Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 μ.μ..
Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι, εφόσον έχουν ανακοινωθεί όλοι οι βαθμοί τους, θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι και την Τετάρτη 30 Απρπλίου 2014 στην Γραμματεία:
1. Αίτηση συμμετοχής στην ορκομωσία (υπάρχει στην Γραμματεία)
2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή Βιβλιάριο σπουδών
3. Τελευταία κάρτα σίτισης (εφόσον έχουν)
4. Βιβλιάριο υγείας (εφόσον έχουν ασφαλιστεί από το πανεπιστήμιο)
5. Παράβολο 18 ευρώ από τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό: 5202-070107-503 και I B A N GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503
6. Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν δανεισμένα βιβλία
7. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (εάν έχουν κάνει)
8. Πτυχιακή εργασία εκτυπωμένη και σε cd (εάν έχουν κάνει)

Όσοι ορκίζονται θα πρέπει να προσέλθουν την ημέρα της ορκωμοσίας, μισή ώρα νωρίτερα, με την αστυνομική τους ταυτότητα, στο αμφιθέατρο τελετών του πανεπιστημίου.

Από την Γραμματεία