Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/10-12-2013, τ.Α'), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014 και σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 28/4/2014 έως 11/5/2014.