Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Δηλώσεις χειμερινών μαθημάτων για εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013-2014
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
«Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/10-12-2013, τ.Α'), οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014 και σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, να δηλώσουν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 28/4/2014 έως 11/5/2014.