Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πλήρωση θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες"
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η θέση Καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική
και Κοινωνικές Ταυτότητες»
προέκυψε ύστερα από αίτηση για
εξέλιξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Νικόλαου Μαραντζίδη. Η
προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρίθμ. 1059/20-9-2013 τ. Γ' και η
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε την 15/11/2013, υποβλήθηκε μία
αίτηση του κ. Νικόλαου Μαραντζίδη με αρίθμ. πρωτοκόλλου 155/1-11-2013.

Η επταμελής επιτροπή επιλογής – εξέλιξης συγκροτήθηκε στην αριθ.
20/14-5-2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών έγινε η συγκρότηση της, μετά την σύμφωνη γνώμη
της Κοσμητείας (συν. 18/ 7 - 5 -2014) με την κατωτέρω σύνθεση:

Τακτικά μέλη:

Εσωτερικά

1. Κυριάκος Κεντρωτής, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: « Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
ΦΕΚ Διορισμού: 659/11-7-2012 τ. Γ'
<A
href="http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=1602&tmima=8&categorymenu=2">βιογραφικό

2. Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεωρία Διεθνών Σχέσεων»
ΦΕΚ Διορισμού: 89/30-3-2006 τ. ΝΠΔΔ
<A
href="http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=37&tmima=4&categorymenu=2">βιογραφικό

Εξωτερικά Εσωτερικού

3. Ιωάννης Βούλγαρης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας του Παντείου Παν/μίου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Κοινωνιολογία»
ΦΕΚ Διορισμού: 578/27-7-2009 τ. Γ'
<A
href="http://www.kpe-panteion.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=46:%CE%BA%CE%B1%CE%B8-%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82&Itemid=173&lang=el">βιογραφικό

4. Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων του Παν/μίου Πελοποννήσου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»
ΦΕΚ Διορισμού: 1229/29-12-2010 τ. Γ'
βιογραφικό

5. Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτικές Δυνάμεις – Ελληνική Πολιτική»
ΦΕΚ Διορισμού: 199/11-11-1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
<A
href="http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=120&lang=el">βιογραφικό

Εξωτερικά Εξωτερικού

6. Στάθης Καλύβας, Professor Τμήματος Political Science του
Παν/μίου του Yale
Γνωστικό Αντικείμενο: Political Studies,
Comparative Politics
βιογραφικό

7. Ioannis Papadopoulos, Institute of Political and
International Studies, University of Lausanne
<A
href="http://www.unil.ch/Jahia/site/iepi/cache/bypass/pid/16314?appid=390610_63&appparams=http%3A%2F%2Fwww.unil.ch%2Fxmlraptor%2FViews.do%3Furl_params%3D-v_faculte%3D40-v_unite%3D137-v_personne%3D3803-mode%3Dfiche&resetAppSession=true#field_390610">βιογραφικό

Αναπληρωματικά μέλη:

Εξωτερικά εσωτερικού

 1. Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής
  Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
  Παν/μίου Αθηνών
  Γνωστικό Αντικείμενο: « Πολιτική Κοινωνιολογία»
  ΦΕΚ Διορισμού: 300/16-12-2004 τ. ΝΠΔΔ
  <A
  href="http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-proswpiko/tomeas-politikis-epistimhs/mixail-spoyrdalakhs.html">βιογραφικό

 1. Χρήστος Λυριντζής, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
  και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
  Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη
  Συγκριτική Πολιτική»
  ΦΕΚ Διορισμού: 132/17-6-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
  <A
  href="http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-proswpiko/tomeas-politikis-epistimhs/xristos-lyrintzis.html">βιογραφικό

 1. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής
  Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη»
  ΦΕΚ Διορισμού: 126/13-7-1987 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
  <A
  href="http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-proswpiko/tomeas-politikis-epistimhs/pasxalhs-m-kitromhlidhs.html">βιογραφικό

 1. Μαρία Παντελίδου - Μαλούτα, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής
  Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
  Παν/μίου Αθηνών
  Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη με αναφορά ιδίως σε
  θέματα πολιτικής συμπεριφοράς»
  ΦΕΚ Διορισμού: 90/24-4-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
  <A
  href="http://www.pspa.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/didaktiko-kai-ereynhtiko-proswpiko/tomeas-politikis-epistimhs/marw-pantelidoy-maloyta.html">βιογραφικό

 1. Γεώργιος Παγουλάτος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και
  Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών
  Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομία»
  ΦΕΚ Διορισμού: 262/21-4-2011 τ. Γ'
  βιογραφικό

Εξωτερικά Εξωτερικού

 1. Kevin Featherstone, Professor
  LSE,U.K.
  Γνωστικό Αντικείμενο: Political Science European
  Politics, Contemporary Greek Studies
  <A
  href="http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/staff/academicStaff/featherstone/home.aspx">βιογραφικό

 1. Κώστας Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικών και
  Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Κύπρου

  Γνωστικό Αντικείμενο:
  Πολιτική
  Επιστήμη
  <A
  href="http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/kostisk">βιογραφικό

.......................

Στην συνέχεια εστάλλει η αρίθμ. 860/19-5-2014 πρόσκληση του
Κοσμήτορα της Σχολής για συνεδρίαση στις 26/5/2014 της 7 μελούς
επιτροπής με θέμα:

Επιλογή Προέδρου της 7μελούς και ορισμός
αξιολογητών για θέση Καθηγητή της πρώτης βαθμίδας με γνωστικό
αντικείμενο: «
Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες».

Καθώς και η αρίθμ. 859/19-5-2014 επιστολή του Κοσμήτορα στον
υποψήφιο για τον ορισμό αξιολογητών.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής την 26/5/2014
ορίστηκαν: α) ως πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής ο καθηγητής πρώτης
βαθμίδας του τμήματος κ. Κυριάκος Κεντρωτής και β) ως αξιολογητές οι
κάτωθι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Στάθης Καλύβας, Professor Τμήματος Political Science του
  Παν/μίου του Yale,

  Γνωστικό Αντικείμενο:
  Political Studies, Comparative Politics

 1. Ioannis Papadopoulos, Institute of Political and
  International Studies, University of Lausanne

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

 1. Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών
  και Ανατολικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
  Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των
  μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη
  ΦΕΚ Διορ.: 317/19-5-2011 τ.Γ'
 1. Νάσκου - Περράκη Παρασκευή, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών
  και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας
  Γνωστικό Αντικείμενο: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί
  ΦΕΚ Διορ.: 238/11-8-2006 τ. ΝΠΔΔ

Ακολούθως εστάλλει η αρίθμ. 894/27-5-2014 επιστολή του προέδρου
στους αξιολογητές και στα μέλη της επταμελούς με τον φάκελο
υποψηφιότητας που κατέθεσε ο μοναδικός υποψήφιος κ. Ν. Μαραντζίδης.

Μετά την κατάθεση και των αξιολογήσεων (με αριθμ. πρωτ. 970712-6-2014 (Περράκη και Βουτυρά)  & 990/16-6-2014 (Καλύβα και Παπαδόπουλου)), εστάλλει στα μέλη της 7 μελούς η αρίθμ. 1016/19-6-2014 πρόσκληση (για συνεδρίαση) του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα για την Πέμπτη 10-7-2014 και ώρα 11:00 π.μ., με θέμα: Κρίση υποψηφίου για μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες».

 Οι ανωτέρω αξιολογήσεις μαζί με ενημέρωση για την ημερομηνία της κρίσης για την ανωτέρω θέση αποστάλθηκαν στον υποψήφιο, με την αρίθμ. 1014/19-6-2014 επιστολή του Προέδρου της 7-μελούς.

Επίσης  με την αρίθμ. 1015/19-6-2014 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή κ. Κων/νου Βελέντζα ενημερώθηκε ο Σύλλογος φοιτητών για την διαδικασία προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπο του προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη του για τη διδακτική ικανότητα της υποψηφίας.

Ο Σύλλογος φοιτητών με την αρίθμ. 79/1-7-2014 (πρ. εις. 1067/1-7-2014) μας ενημέρωσε ότι λόγω νομικού κωλύματος δεν μπορεί να ορίσει εκπρόσωπο.