Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Βεβαίωση του Τμήματος ΒΣΑΣ για την συμμετοχή αποφοίτων του σε διαγωνισμό τελωνειακών (αρ. προκ. 2Κ/2014)
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος