Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πρόσκληση ορισμού εκπροσώπων φοιτητών, Μεταπτυχιακών, Υποψηφίων Διδακτόρων, μελών ΕΤΕΠ στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος ΕΠ - ακαδ. έτος 2014-2015
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Πρόσκληση ορισμού εκπροσώπων φοιτητών, Μεταπτυχιακών - Υποψηφίων Διδακτόρων και μελών ΕΤΕΠ στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2014-2015
Πρόσκληση(.pdf)