Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ενημέρωση φοιτητών σχετικά με την επιλογή κατεύθυνσης
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Το μήνυμα αφορά τους φοιτητές του τμήματος που τώρα τελειώνουν το 1ο έτος (και έχουν αριθμό μητρώου /14).

Σας ενημερώνουμε ότι από 24/6/2014 έως και 7/7/2014 πρέπει να δηλώσετε την κατεύθυνση που επιθυμείτε να ακολουθήσετε από το δεύτερο έτος έως και τη λήξη των σπουδών σας. Για το λόγο αυτό καλείστε τη Δευτέρα 30/6, ώρα 13:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου μας προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρουσίαση που θα γίνει με σκοπό την ενημέρωσή σας για την επιλογή κατεύθυνσης. Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υποβοηθηθείτε στην εν λόγω επιλογή.

Σημείωση: Η δήλωση κατεύθυνσης θα γίνεται αποκλειστικά στη γραμματεία του τμήματος μόνο κατά τις ώρες 11:30-13:00.

Γραμματεία Τμήματος