Ανακοίνωση που αφορά τους παλαιούς φοιτητές
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 50/9-7-2014 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, το Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας αντικαθίσταται από το Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.