Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικός Προγραμματισμός- Βελτιστοποίηση Δικτύων»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

10/19-12-2013

Απόφαση ΓΣ σχετικά με εισήγηση προς Κοσμητεία για την προκήρυξη της θέση με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικός Προγραμματισμός- Βελτιστοποίηση Δικτύων»

1/9-1-2014

Απόφαση Κοσμητείας για εισήγηση προς κ. Πρύτανη για την προκήρυξη της θέσης

ΦΕΚ 419/07-04-2014 τ. Γ΄

Δημοσίευση της θέσης

25/26-6-2014

Απόφαση ΓΣ με ορισμό Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Για εξέλιξη του κ. Σιφαλέρα Άγγελου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματικός Προγραμματισμός – Βελτιστοποίηση Δικτύων»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής, Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 355/13-5-2009 τ. Γ’

«Επιχειρησιακή Έρευνα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://users.uom.gr/~acg/

2

Στεφανίδης Γεώργιος, Καθηγητής
Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 416/22-6-2011τ. Γ’

«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το
http://users.uom.gr/~steph/

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Μυγδαλάς Αθανάσιος, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ

ΦΕΚ 352/17-4-2008 τ. Γ’

«Μαθηματικός Προγραμματισμός » με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://users.auth.gr/samig/

2

Ζησιμόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Σχολής θετικών Επιστημών, Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 497/20-12-2006 τ. .Γ’

«Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.di.uoa.gr/node/52

3

Παπαδόπουλος Χρυσολέωντας, Καθηγητής, Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ

ΦΕΚ 241/8-10-2004 τ.ΝΠΔΔ

«Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Παραγωγής» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=6

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Παρδαλός Παναγιώτης, Professor , Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida, USA

Mε γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.ise.ufl.edu/pardalos/

2

Paschos Vaggelis, Professor, Department of Computer Science University Paris-Dauphine, France

Mε γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.lamsade.dauphine.fr/~paschos/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από εξωτερικά μητρώα)

1

Οικονόμου Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολής Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 164/21-10-1991 τ. ΝΠΔΔ

«Επιχειρησιακή Έρευνα για Διοικητικές Αποφάσεις» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.unipi.gr/mitroa/mitroa_ebi.pdf

2

Λαγαρή Ισαάκ, Καθηγητής , Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΦΕΚ 172/1-8-2001 τ. ΝΠΔΔ

«Επιστημονικοί Υπολογισμοί με έμφαση στα εξής: Αριθμητικοί Υπολογισμοί Βελτιστοποίηση Προσομοίωση Μοντελοποίηση Στατιστικές Εφαρμογές» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=p1&pid=8

3

Μπότσαρης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πάντειου Πανεπιστημίου

ΦΕΚ 205/13-7-2006 τ. ΝΠΔΔ

«Επιχειρησιακή Έρευνα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.panteion.gr/index.php?p=view-person§ion=&id=313&lang=el

4

Σοφιανοπούλου Στυλιανή, Καθηγήτρια, Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 408/29-5-2009τ. Γ’

«Μαθηματικός Προγραμματισμός στην Παραγωγή» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.tex.unipi.gr/dep/sofianopoulou/main.htm

5

Σίσκος Ιωάννης, Καθηγητής, Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 250/19-10-2001 τ. ΝΠΔΔ

«Επιστήμη των Αποφάσεων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.unipi.gr/faculty/dep.php?dep=ysiskos

6

Γκιώκας Δημήτριος, Καθηγητής Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 262/21-4-2011 τ. Γ’

«Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.econ.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-d-e-p/alfabhtika/gkiokas-dhmitrios.html

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Τσιρσικλής Ιωάννης, Professor Department of Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute of Technology USA

« Electrical Engineering»με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.mit.edu/~jnt/home.html


Αριθμ. Πρωτ. 873/02-07-2014 Πρόσκληση προς επταμελή επιτροπή για ορισμό Προέδρου και  δύο αξιολογητών.

Ορισμός αξιολογητών στην αρ. 1/08-07-2014 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1.  Pardalos Panos, Distinguished Professor Department of Industrial and Systems Engineering University of Florida, U.S.A. http://www.ise.ufl.edu/pardalos/

2.  Paschos Vaggelis, Professor Department of Computer Science, University Paris - Dauphine, France  http://www.lamsade.dauphine.fr/~paschos/

Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1. Vera Kovacevic - Vujcic, Professor at the Faculty of Organizational Sciences University of Belgrade, Serbia

2.  Marc Demange, Professor at the Information Systems Decision Sciences and Statistics Department of the ESSEC Business School Romania Foundation, Bucharest http://www.essec.edu/faculty/marc-demange

Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/1-10-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Άγγελος Σιφαλέρας

Σύνολο θετικών ψήφων: έξι (6)