Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

10/19-12-2013

Απόφαση ΓΣ σχετικά με εισήγηση προς Κοσμητεία για την προκήρυξη της θέση με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού»

1/9-1-2014

Απόφαση Κοσμητείας για εισήγηση προς Πρύτανη για την προκήρυξη της θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού»

ΦΕΚ 427/8-4-2014 τ. Γ΄

Δημοσίευση της θέσης

25/26-6-2014

Απόφαση ΓΣ με ορισμό Ειδικής Επταμελής Επιτροπής


ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Για εξέλιξη του κ. Ξυνόγαλου Στυλιανού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο:
«Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη , Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 70/25-1-2008 τ. Γ’

«Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων (με έμφαση σε προβλήματα χωροθέτησης» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

https://sites.google.com/a/uom.edu.gr/home-page-maya-satratzemi/

2

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 655/10-7-2012 τ. Γ’

«Τεχνολογία Λογισμικού-Αντικειμενοστραφής σχεδίαση» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://users.uom.gr/~achat/

3

Κασκάλης Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ374/22-4-2008 τ. Γ’

«Πληροφορική-Προγραμματισμός Ψηφιακών Συστημάτωνν» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://tk.linuxd.org/data/

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Βίβρου Μαρία, Καθηγήτρια, Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 616/6-8-2009 τ. Γ’

«Τεχνολογία Λογισμικού» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.unipi.gr/faculty/mvirvou/index.htm

2

Θραμπουλίδης Κλεάνθης, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ 186/23-3-2011τ. Γ.

«Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στην αντικειμενοστραφή σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=298

3

Σπινέλλης Διομήδης, Καθηγητής, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 676/26-8-2009τ. Γ.

«Διοίκηση και Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.dmst.aueb.gr/dds/index.el.html

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Stroulia Eleni, Professor, Department of Computing Science, University of Alberta

Mε γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://webdocs.cs.ualberta.ca/~stroulia/index.old.html

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από εσωτερικά μητρώα)

1

Ρεφανίδης Ιωάννης Αν. Καθηγητής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 655/10-7-2012 τ. Γ’

«Τεχνητή Νοημοσύνη» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://ai.uom.gr/ioannis/

2

Ρουμελιώτης Εμμανουήλ, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 358/18-4-2008 τ. Γ’

«Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.etl.uom.gr/mr/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ( από εξωτερικά μητρώα)

1

Τσακαλίδης Αθανάσιος, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ 167/25-11-1992τ. Ν.Π.Δ.Δ.

«Λογικό και Τεχνολογία Λογικούν» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://www.tsakalidis.gr/biography/index.htm

2

Νικολάου Χρήστος, Καθηγητής Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Κρήτης

ΦΕΚ 17/4-2-1998τ. ΝΠΔΔ

«Γλώσσες και Συστήματα Προγραμματισμού» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://gr.linkedin.com/in/christosnikolaou

3

Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ 244/26-3-2010 τ. Γ’

«Τεχνολογία Λογικού» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

https://www.ceid.upatras.gr/el/staff/faculty/pvlds

4

Χούσος Ευθύμιος, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΦΕΚ 112/23-6-1998 τ. ΝΠΔΔ

«Τεχνολογία Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/faculty.html?id=333

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Linos Panagiotis, Professor, Department of Computer Science and Software Engineering, Butler University, USA

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.butler.edu/about/directory/?a=viewprofile&u=linos

Αρ. πρωτ. 872/2-7-2014 Πρόσκληση προς επταμελή επιτροπή για ορισμό Προέδρου και δύο αξιολογητών.

Ορισμός αξιολογητών στην αρ.  1/4-7-2014 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1. Δημητριάδη Ιωάννη, Professor of Telematics Engineering, School of Telecommunications Engineering, University of Valladolin Spain www.gsic.uva.es/members/yannis

2.  Παπαδόπουλο Γεώργιο, Professor Department of Computer Science, Πανεπιστήμιο Κύπρου http://www.cs.ucy.ac.cy/~george/

Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  Αβούρη Νικόλαο, Καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Πατρών http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=419

2.  Ζάχο Ευστάθιο, Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο http://www.ece.ntua.gr/el/people/faculty?view=profile&id=7

Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/25-9-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Στυλιανός Ξυνόγαλος

Σύνολο θετικών ψήφων: έξι (6)