Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Επιχειρήσεων και Καινοτομία»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

10/19-12-2013

Απόφαση ΓΣ σχετικά με εισήγηση προς Κοσμητεία για την προκήρυξη της θέση με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Επιχειρήσεων και Καινοτομία»

1/9-1-2014

Απόφαση Κοσμητείας για εισήγηση προς Πρύτανη για την προκήρυξη της θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Επιχειρήσεων και Καινοτομία»

ΦΕΚ 419/07-04-2014 τ. Γ΄

Δημοσίευση της θέσης

25/26-6-2014

Απόφαση ΓΣ με ορισμό Ειδικής Επταμελής Επιτροπής
ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για κρίση του κ. Φωτίου Κίτσιου για εξέλιξη του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Στρατηγική Επιχειρήσεων και Καινοτομία»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Σουμπενιώτη Δημήτριο, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 627/7-8-2009τ. ΓΆ


«Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακιών» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το


http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=230&tmima=2&categorymenu=2


2


Βλαχοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Διοίκηση Μάρκετινγκ – Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το http://emabo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=el

3

Μάνθου Βασιλική, Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΦΕΚ 452/4-12-2006 τ. Γ’

«Πληροφοριακά Συστήματα με Έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το https://sites.google.com/site/manthouv/cv

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Γεωργόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 281/31-3-2008 τ. Γ’

«Επιχειρησιακή Πολιτική και Σταρτηγική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.ode.unipi.gr/index.php/staff/teachresearchstaff/9-ngeorgop

2

Κομνηνός Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Α.Π.Θ

ΦΕΚ 152/30-9-1999τ. ΝΠΔΔ.

«Αστική Ανάπτυξη, Πολεοδομικός Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Χωρικές Πολιτικές Καινοτομίας» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://architecture.web.auth.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82/

3

Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης , Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης

ΦΕΚ 7/20-1-1999τ. ΝΠΔΔ.

«Χρηματοοικονομική Διοίκηση» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.fel.tuc.gr/zopounidis.htm

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Bourlakis Michael, Professor, School of Management Cran University Cranfield U.K

Mε γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p20595/People/Faculty/Academic-Faculty-Listing-A-Z/Last-Name-B/Michael-Bourlakis

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από εξωτερικά μητρώα)

1

Καλογήρου Ιωάννης, Καθηγητής, Σχολής Χημικών Μηχανικών, Τμήματος Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΦΕΚ 620/30-8-2011 τ. Γ’

«Τεχνολογική Οικονομική και Βιομηχανική Στρατηγική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.liee-ntua.gr/?author=2

2

Κριεμάδης Αθανάσιος, Καθηγητής, Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΦΕΚ 48/1-2-2001 τ. Γ’

«Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://sparti.uop.gr/~toda/cvs/CV_KriemadisA.pdf

3

Λιούκας Σπυρίδων, Καθηγητής, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 129/23-7-1990 τ. ΝΠΔΔ

«Επιχειρησιακή Στρατηγική και Ανάλυση Συστημάτων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1176

4

Παπαδάκης Βασίλειος, Καθηγητής, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 1009/6-12-2007τ. ΝΠΔΔ

«Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.ode.aueb.gr/papadakis/

5

Πόλλαλης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΦΕΚ 806/1-10-2009τ. Γ’

«Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.unipi.gr/faculty/yannis/home.htm

6

Μπουραντάς Δημήτριος, Καθηγητής, Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ 207/9-12-1999 τ. ΝΠΔΔ

«Τεχνολογία Λογικού» με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.bourantas.gr/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Ριζόπουλος Γεώργιος, Professor Universite Paris Diderot, France

με γνωστικό αντικείμενο και δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με το

http://www.univ-paris-diderot.fr/english/sc/site.php?bc=formations&np=pluridisciplinaire&g=sm&h=o/

Αρ. πρωτ. 875/2-7-2014 Πρόσκληση προς επταμελή επιτροπή για ορισμό Προέδρου και δύο αξιολογητών.

Ορισμός Αξιολογητών στην αρ.  1/9-7-2014 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1.  Bourlaki Michael, Professor School fo Management, Cran University, Crnafield UK  
    http://www.som.cranfield.ac.uk/som/p20595/People/Faculty/Academic-Faculty-Listing-A-  
Z/Last-Name-B/Michael-Bourlaki


2.  Ριζόπουλο Γεώργιο, Professor Universite Paris, Diderot, France http://www.univ-paris-diderot.fr/english/sc/site.php?bc=formations&np=pluridisciplinaire&g=sm&h=o/

Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  Μουστάκη Βασίλειο, Καθηγητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης http://www.pem.tuc.gr/4699.html

2.Χατζόγλου Πρόδρομο, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης http://www.pme.duth.gr/department/dep/chatzoglou/

-  Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/24-9-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος:  Φώτιος Κίτσιος

Σύνολο θετικών ψήφων: έξι (6)