Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Εξέλιξη του κ. Ψάννη Κωνσταντίνου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι Μετάδοσης Δεδομένων σε Δίκτυα Επικοινωνιών»
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
10/19-12-2013Απόφαση ΓΣ σχετικά με εισήγηση προς Κοσμητεία για την προκήρυξη της θέση με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι μετάδοσης δεδομένων σε δίκτυα επικοινωνιών»
1/9-1-2014Απόφαση Κοσμητείας για εισήγηση προς Πρύτανη για την προκήρυξη της θέσης με γνωστικό αντικείμενο « Αλγόριθμοι μετάδοσης δεδομένων σε δίκτυα επικοινωνιών»
ΦΕΚ 419/07-04-2014 τ. Γ΄Δημοσίευση της θέσης
25/26-6-2014Απόφαση ΓΣ με ορισμό Ειδικής Επταμελής Επιτροπής

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Για εξέλιξη του κ. Ψάννη Κωνσταντίνου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι Μετάδοσης Δεδομένων σε Δίκτυα Επικοινωνιών»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Ρουμελιώτης Εμμανουήλ, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας , Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

http://www.etl.uom.gr/mr/

2

Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής

http://conta.uom.gr/

3

Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

https://sites.google.com/site/kgmargaritis/

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Μεράκος Λάζαρος, Καθηγητής, Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.di.uoa.gr/staff/369

2

Μπούρας Χρήστος, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής,, Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών

http://ru6.cti.gr/bouras/index2.php

3

Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Τμήματος Πληροφορικής, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.aueb.gr/pages/prosopiko/faculty_gr_short.php?facid=1217

ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1

Kouvatsos Demetres, Professor, Department Computing, School of Informatics University of Bradford, U.K

http://www.brad.ac.uk/ei/electrical-engineering-and-computer-science/staff-profiles/profile/?u=demetres

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από εσωτερικά μητρώα)

1

Κασκάλης Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής

http://tk.linuxd.org/data/

2

Μαυρίδης Ιωάννης Αν. Καθηγητής

http://www.uom.gr./modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=737&tmima=6&categorymenu=2


Ορισμός Αξιολογητών στην αρ. 1/10-7-2014 Συνεδρίαση της Επταμελούς Επιτροπής:
1.  Τσιλιγκιρίδη Θεόδωρο, Καθηγητή Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.aoa.aua.gr/staff_details.aspx?mn=mn3&staff_id=73

2.  Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη, Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/telecommunications-department/pavlidou-fotini-niovi/

Ορισμός αξιολογητών από τον υποψήφιο:
1.  Yutaka Ishibashi, Professor Department of Scientific and Engineering Simulation, Nagoya Institute of Technology  http://nma.web.nitech.ac.jp/ishibasi/e-index.html

2.  John Cosmas, Professor School of Engineering and Design Department of Electronic & Computer Engineering, Brunel University  http://people.brunel.ac.uk/~eestjpc/

Ημερομηνία συνεδρίασης της επταμελούς επιτροπής για την κρίση του υποψηφίου: 2/26-9-2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Κωνσταντίνος Ψάννης

Σύνολο θετικών ψήφων: έξι (6)