Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ: Ενημέρωση για αναβολές μαθημάτων στο πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2014
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Οι εξετάσεις στα μαθήματα της κ. Σ. Μαυρογένη:
«Σερβική Λογοτεχνία και Πολιτισμός (19ος αιώνας)» και
«Σερβική Λογοτεχνία και Πολιτισμός (20ος αιώνας)»
την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
και θα γίνουν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00 πμ προφορικά στο γραφείο της.Επίσης η εξέταση στο μάθημα «Θέματα Σλαβικής Τέχνης»
την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
και θα γίνει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 στις 12.00 μ. στα αμφιθέατρα 4 και 5

(μαζί με το μάθημα «Δυτικός Πολιτισμός»)


Οι εξετάσεις στα μαθήματα του κ. Δ. Ακριβούλη:
«Θεωρία Διεθνών Σχέσεων ΙΙ» του Ζ εξ. και
«Πολιτική Επιστήμη ΙΙ» του Η εξ.
την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ


και θα γίνουν την τελευταία εβδομάδα των εξετάσεων ως εξής:
«Θεωρία Διεθνών Σχέσεων ΙΙ» την
Τρίτη 23 / 9 / 2014 (γραπτά) 18.00-20.00 στην αιθ. 8

«Πολιτική Επιστήμη ΙΙ» την
Πέμπτη 25 / 9 / 2014 (γραπτά) 18.00-20.00 στην αιθ. 3