Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Έγγραφη δήλωση κατεύθυνσης για φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος σπουδών
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος σπουδών (με αριθμό μητρώου /14) και δεν δήλωσαν κατεύθυνση πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πληροφορίες: 2310891323, 217