Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κ.ά.
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας στην αρ. 2/18-9-2014 συνεδρίασή της όρισε ως ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για «Μεταφορά Θέσης Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.ά» από 1/10/2014 έως και 10/10/2014.


Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στην ως άνω κατηγορία σύμφωνα με το ΦΕΚ 1397 τ. Β' 2-6-2014 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, στον ημιώροφο του κτιρίου κατά τις ώρες κοινού (11:30-13:00).


Για τα απαραίτητα δικαιλογητικά παρακαλούμε διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ(pdf).

Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310891217,323
Email: itsecr@uom.gr