Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Η ορκωμοσία του τμήματος στις 4/11/14
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ορκωμοσία του Τμήματος ΒΣΑΣ θα πραγματοποιηθεί στις 04 Νοεμβρίου 2014.
Αιτήσεις για την ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές μέχρι και 29 Οκτωβρίου 2014.

Από τη Γραμματεία